Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor şi factorilor ce influenţează mediului de afaceri, cunoaşterea principalelor funcţiuni şi activităţi ale managementului afacerilor în exploataţiile agricole, cunoaşterea funcţiilor şi structurilor aplicate în
antreprenoriatul agroalimentar, metodele şi tehnicile aplicate în managementul afacerilor agroalimentare, procesul decizional, sistemul autorităţilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale care au menirea să asigure managementul antreprenoriatului în sectorul agroalimentar, experienţa acumulată în statele Uniunii Europene şi posibilităţile aplicării acestea în ţara noastră.