Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea atribuţiilor de formare  a viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională  business și administrare  prin implicare în  dezvoltarea competenţelor  de cunoaştere şi înţelegere a importanţei şi a particularităţilor de bază privind dirijarea şi organizarea procesului de aprovizionare şi vânzare, de concretizare a relaţiilor comerciale de vânzare-cumpărare, dezvoltarea abilităţilor privind gestiunea eficientă a activităţii de aprovizionare şi vânzare la nivel de întreprindere; comunicare de informaţii, idei, probleme şi soluţii în domeniul aprovizionării și vânzărilor, atât audienţilor - specialişti, cât şi  non-specialişti.

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea importanţei activităţii de management în cadrul întreprinderilor agricole, a problemelor complexe de concepţie şi execuţie în activitatea de fundamentare şi aplicare a deciziilor),  al viitorilor specialişti de formare profesională – business şi administrare.

Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe 

- Înţelegerea importanţei activităţii de management în cadrul întreprinderilor agricole, a problemelor complexe de concepţie şi execuţie în activitatea de fundamentare şi aplicare a deciziilor. Reglementarea legislativă şi normativă în domeniu.

- Dezvoltarea competenţelor în domeniile strategiei şi politicii întreprinderii, gestiunii, organizării producţiei şi afacerilor agricole, dezvoltarea capacităţilor de a înţelege schimbările profunde din structurile agrare, în contextul restructurării economiei naţionale pe principiile şi legile pieţii.

Obiectivul general al cursului - să pună la dispoziția studenților întregul arsenal de concepte, metode și instrumente ce caracterizează procesul investițional.

- Înţelegerea importanţei managementului şi planificării carierei pentru realizarea obiectivelor lucrătorilor în plan profesional. Conţinutul şi etapele dezvoltării carierei. Modalităţi şi strategii de planificare a resurselor umane. Principiile şi principalele procese ale managementului performanţei. Modalităţile de atragere a candidaţilor şi recrutare a personalului. Modalităţi şi strategii de planificare a carierei organizaţionale şi individuale. Asigurarea oportunităţilor de învăţare, dezvoltare şi instruire pentru angajaţi. Evaluarea posturilor şi metodele de evaluare a acestora.

- Abilitatea de a utiliza informaţia vizând: calculul fluctuaţiei forţei de muncă; aplicarea în practică a planificării succesiunii posturilor; elaborarea curriculum vitae şi ale anunţului publicitar; tehnicile de analiză a carierei; perfecţionarea pregătirii profesionale şi a organizării muncii; evaluarea performanţelor profesionale şi aprecierea personalului; modalităţile de evaluare a performanţelor profesionale şi aprecierea personalului.