КУЛЬТУРОЛОГИЯ  область гуманитарных знаний изучающие проблемы развитие  материальной и духовной культуры  

 Curs de prelegeri la Științe Politice  pentru studenții UASM.

            Cursul de prelegeri prezente, analizează subiecte cheie ale stiinței politice moderne, relațiile politice, puterea politică în societate, sistemele politice și componentele acestora, conflictele și metodele de soluționare, cultura politică și rolul ei în funcționarea proceselor politice. Tot odată sunt analizate și elementele de bază ale teoriei politicii, funcționarea instituțiilor politice, problemele politicii mondiale moderne și relațiile internaționale.

     Cursul de prelegeri prezintă toate subiectele academice principale ale cursului de științe politice și oferă opinii ale experților pe probleme complexe. Știința politică este chemată  să formeze cultura politică de înaltă probă şi să formeze poziţia civică a tinerilor cetăţeni.

Cursul este alcătuit pentru studenții ce studiază științe politice, pentru  profesori și  toți cei ce sunt interesați de procesele politice la momentul actual din Respublica Moldova și din lume. Cursul include cele mai generale teme ale disciplinei.

 

 

Cursul Culturologie are menirea de a familiariza pe studenţi cu o viziune modernă asupra culturii, artei şi valorilor spirituale. Teoriile despre cultură sunt abordate într-o perspectivă praxiologică, având ca scop analiza procesului de comunicare culturală în termeni ştiinţei moderne. Sunt explicate elementele devenirii istorice ale diferitor genuri de cultură în contactul evoluțiilor civilizațiilor umane. 

Элементы Всемирной и Национальной культуры - это область гуманитарных знаний охватывающее проблемы сущности и закономерности функционирования и развития культуры.

Основные задачи курса 

1.Анализ культуры как система культурных феноменов

2.Исследования ментального содержания культуры

3.Выявление типов связей между элементами культуры.

Cursul universitar : Elemente de Cultură Univesală şi Naţională este elaborat pentru studenţii Instituţiilor de învăţămînt superor cu profil agrar. Cursul dat cuprinde 20 de teme de prelegeri şi seminare ai istoriei  culturii Mondiale.