Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe

Să cunoască rolul microflorei strugurilor şi rolul lor tehnologic, să deosebească drojdiile vii de cele moarte. Să cunoască organizarea controlului microbiologic la întreprindere. Să cunoască influenţa factorilor fizico – chimici şi biochimici la dezvoltarea microflorei vinicole, de cine este provocată fermentaţia spontană. Să explice acţiunea factorilor externi asupra produselor vinicole. Să cunoască rolul antisepticilor, dozarea lor, dozele  admisibile, rolul pasteurizării şi sterilizării în vinificaţie. Rolul levurilor selecţionate în fermentarea alcoolică.

 

Condiţionările sau exigenţele prealabile

Cunoştinţe şi deprinderi obţinute în procesul studierii unităţii de curs – Practică didactică I (S.04.O.26); Biochimie (F.02.O.08); Microbiologie (F.02.O.10); Oenochimie (S.04.A.27); Practică didactică II (S.05.O.39); Oenologie I (S.06.O.48 ).

Conţinutul cursului/modulului

Conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii

Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate cât mai apropiate de situaţia reală) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  Viticultură şi vinificaţie.