Aprofundarea cunoștințelor din domeniul fiscal prezintă o importanță deosebită pentru formarea viitorilor specialiști. Cursul „Metode și tehnici fiscale” este conceput pentru studenții specialității „Finanțe și bănci” pentru a face lumină în legislația fiscală ce trebuie apicată de contribuabili.

Aspectele fiscale joacă un rol primordial în gestionarea economiei de piaţă. De aceea, şi disciplina „Metode şi tehnici fiscale” are o importanță deosebită în formarea viitorilor economişti, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal.

Problema impozitării, în general, a fost, este şi va fi întotdeauna o problemă deschisă studiului, atît pentru economişti, cît şi pentru toţi acei care au preocupări practice privind calcularea şi achitarea impozitelor ce se atribuie atît persoanelor fizice, cît şi agenţilor economici.

Republica Moldova, pe calea transformărilor în vederea dezvoltării economiei de piaţă, în perioada actuală, cît şi în perspectiva imediat următoare are de soluţionat multiple probleme. În acest context, un rol deosebit în programul de studii îl ocupă reflectarea conceptelor de bază privind Sistemul fiscal al Republicii Moldova.

Cursul de lecţii practice conţine subiectele prevăzute pentru dezbateri, în cadrul seminarelor şi lecțiilor practice, lista desfăşurată a bibliografiei, întrebări detaliate pentru evaluarea cunoştinţelor, probleme și studii de caz.

Pornind de la dinamismul prevederilor legislative ale sistemului fiscal, al politicii fiscale, al mecanismului economic şi al fenomenelor economice, cursul dat va fi supus completării şi modificării continue.