Conținuturile unității de curs contribuie la realizarea atribuțiilor de formare a viitorilor specialiști în domeniul de formare profesională contabilitate prin implicare în dezvoltarea comitentelor de cunoaștere şi înțelegere a semnificației noțiunilor şi conceptelor teoretice fundamentale, a premiselor şi efectelor comportamentului categoriilor de agenți macroeconomici, a interdependențelor specifice nivelului macroeconomic; interpretarea conținutului teoretic şi aplicativ al corelațiilor macroeconomice; explicarea manifestării legilor economice la nivel macroeconomic și a cauzelor fenomenelor şi proceselor macroeconomice; analiza rezultatelor problemelor cu caracter aplicativ prin prisma corelației dintre teorie şi practică; utilizarea metodelor matematice şi statistice de determinare a efectelor comportamentului agenților la nivel macroeconomic; utilizarea datelor şi metodelor statistice pentru evidențierea corelațiilor teoretice la nivel macroeconomic; valorificarea optimă şi creativă a propriului potențial în activitățile științifice; o participarea la propria dezvoltare profesională; o manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fată de domeniul științific.

Macroeconomics is the study of economic aggregates, of national and international economies and of the economic management role played by governments and international organisations.

This course introduces microeconomic concepts and analysis, supply and demand analysis, theories of the firm and individual behavior, competition and monopoly, and welfare economics.

Obiectivele cursului:

  • cunoaşterea necesităţii politicilor economice şi identificarea conceptului de teorie economică;
  • înţelegerea instrumentelor de politică macroeconomică
  • identificarea diferenţelor dintre economia politică şi politica economică,
  • explicarea noilor fundamente ale politicii economice
  • cunoaşterea esenţei politicilor macroeconomice,  a obiectivelor şi instrumentelor lor;
  • aplicarea corectă a instrumentelor politicilor macroeconomice şi evaluarea efectelor macroeconomice
  • cunoaşterea esenţei politicilor sectoriale a obiectivelor şi tipurilor lor;
  • aplicarea corectă a instrumentelor politicilor sectoriale şi evaluarea efectelor lor în context internaţional
  • cunoaşterea impactului imperativ al globalizării asupra politicilor macroeconomice şi necesitatea coordonării politicilor macroeconomice;
  • evaluarea direcţiilor de evoluţie a coordonării, a avantajelor şi costurilor ei.