Limba română este limba oficială a statului, iar învățarea ei de către cetățeni devine, în primul rând, o necesitate dictată de imperativele intercomunicării în cadrul vieții sociale, economice, politice și culturale. 

Cunoașterea limbii române contribuie la disponibilitatea de a colabora cu semenii, la exprimarea orală și scrisă, la întreținerea relațiilor interumane eficiente pe diverse planuri de activitate, la studierea altor limbi – imperative pentru integrarea socială etc.

Limba română (generală A1+)/studenți străini - curs practic va fi asigurat pe durata semestrului 2 al anului I U.

Conținutul cursului se axează pe echilibrarea celor 4 competențe lingvistice (Înțelegerea scrisă, Înțelegerea orală, Producția scrisă, Producția orală), facilitând astfel realizarea ulterioară, în cadrul celui de-al doilea semestru, a Cursului de Limbaj specializat și atingerea unui nivel lingvistic mai avansat.

Materialul didactic include o bază de gramatică simplă și funcțională în asociere cu un vocabular uzual pentru a asigura un confort minimal în comunicarea orală și scrisă. Cunoștințele  de ordin lingvistic se împletesc armonios cu cele de ordin civilizațional, îmbrățișând unele domenii ale vieții cotidiene.

Învățarea limbii române de către studenții străini asigură formarea unui nivel de comunicare suficient pentru dezvoltarea lor personală, pentru o integrare eficientă în viața socială, culturală, economică și politică, oferă posibilitatea să-și continue studiile în limba română, precum și încurajează comunicarea și cunoașterea interculturală, formează conștiința și identitatea națională, promovează valorile general-umane și aspirațiile de integrare europeană ale societății. 

Conținutul cursului se axează pe echilibrarea celor 4 competențe lingvistice (Înțelegerea scrisă, Înțelegerea orală, Producția scrisă, Producția orală), facilitând astfel realizarea ulterioară, în cadrul celui de-al doilea semestru, a Cursului de Limbă română II ( generală A1+) și atingerea unui nivel lingvistic mai avansat.

Materialul didactic include o bază de gramatică simplă și funcțională în asociere cu un vocabular uzual pentru a asigura un confort minimal în comunicarea orală și scrisă. Cunoștințele  de ordin lingvistic se împletesc armonios cu cele de ordin civilizațional, îmbrățișând unele domenii ale vieții cotidiene.  Acest conglomerat de elemente didactice vor conduce studentul pe calea dobândirii progresive a autonomiei lingvistice.

The course of Latin Medical Terminology is designed to provide comprehensive theoretical and practical training for professionals in the veterinary field. Its primary objective is to equip students with the necessary knowledge, skills, and competencies required for proficient use of medical-veterinary language. Emphasizing an appreciation for Greco-Roman civilization, the course aims to instil precision and accuracy in the use of the diverse lexico-terminological nomenclature essential to veterinary science.

The practical course of Latin Medical Terminology is scheduled to be taught during the first semester of the first academic year.

Cunoașterea limbii române contribuie la disponibilitatea de a colabora cu semenii, la exprimarea orală și scrisă, la întreținerea relațiilor interumane eficiente pe diverse planuri de activitate, la studierea altor limbi – imperative pentru integrarea socială etc.

Cursul prevede însușirea unui volum de material terminologic în concordanță cu subiectele selectate, aproprierea, în baza acestui material, a unei sintaxe și a unor structuri de limbă reprezentative pentru acest gen de discurs specializat.

Conținutul Cursului se pliază pe nivelul de cunoaștere B1, fiind asigurat pe durata semestrului 2 al anului I U.

Conținutul cursului se axează pe echilibrarea celor 4 competențe lingvistice (Înțelegerea scrisă, Înțelegerea orală, Producția scrisă, Producția orală), facilitând astfel realizarea ulterioară, în cadrul celui de-al doilea semestru, a Cursului de Limbaj specializat și atingerea unui nivel lingvistic mai avansat.

Materialul didactic include o bază de gramatică simplă și funcțională în asociere cu un vocabular uzual pentru a asigura un confort minimal în comunicarea orală și scrisă. Cunoștințele  de ordin lingvistic se împletesc armonios cu cele de ordin civilizațional, îmbrățișând unele domenii ale vieții cotidiene.  Acest conglomerat de elemente didactice vor conduce studentul pe calea dobândirii progresive a autonomiei lingvistice.

 

Materialul didactic include o bază de gramatică simplă în asociere cu lexicul terminologic în limba latină din diverse domenii ale medicinei veterinare (anatomia normală şi patologică, virusologia, microbiologia, farmacologia, patologia mamiferelor, păsărilor etc.), cât și texte de specialitate în limba latină originale şi/sau adaptate, expresii, maxime, pentru a asigura cunoștințe solide și funcționale și un confort minimal în ceea ce privește utilizarea terminologiei medical-veterinare în limba latină.

Cursul de Limbă română/alolingvi - limbaj specializat vine să contribuie, prin conținutul propus, la dezvoltarea progresivă a libertății profesionale a viitorilor medici veterinari.

Cursul prevede însușirea unui volum de material terminologic în concordanță cu subiectele selectate, aproprierea, în baza acestui material, a unei sintaxe și a unor structuri de limbă reprezentative pentru acest gen de discurs specializat.

Conținutul Cursului se pliază pe nivelul de cunoaștere B1, fiind asigurat pe durata semestrului 2 al anului I U.

Cursul de Limbă română/alolingvi - limbaj specializat vine să contribuie, prin conținutul propus, la dezvoltarea progresivă a libertății profesionale a viitorilor specialiști în domeniul agricol.

Cursul prevede însușirea unui volum de material terminologic în concordanță cu subiectele selectate, aproprierea, în baza acestui material, a unei sintaxe și a unor structuri de limbă reprezentative pentru acest gen de discurs specializat.

Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (comunicarea în limba română pe teme din domeniul specialităţii şi ştiinţifico-popular, citirea literaturii de specialitate în limba română în scopul culegerii informaţiei, traducerea literaturii de specialitate din limba română în limba maternă şi viceversa, înţelegerea conţinutului textelor din domeniul  medicinei veterinare, dezvoltarea deprinderilor de comunicare în diverse situaţii, deducerea semnificaţiei contextuale a  lexemelor, integrarea lexicului de specialitate în vocabular activ, respectarea normei limbii literare, antrenarea mecanismelor gramaticale în actul de comunicare orală şi scrisă) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  medicină veterinară.

 

Disciplina pentru studentii specialitatii Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

Retorica propune studenților o orientare de principiu în strategia globală de comunicare, tehnici concrete de ameliorare a actului comunicării, în general, și a evoluției profesionale individuale, în particular. Cursul Retorica pune la dispoziția celor interesați reguli, tactici, strategii, principii de formare și perfecționare a abilităților necesare pentru elaborarea și prezentarea unui discurs de persuadare prin prisma diferitor stări de spirit, de implementare în practica discursivă a argumentelor ca  factori esențiali care influențează eficiența discursului public actual. Cursul este orientat spre evidențierea caracterului edificator al elocinței și spre reliefarea valențelor discursului retoric actual.