Cursul "Biotehnologii vegetale" este destinat studenților de la specialitatea 0811.1 "Agronomie" (semestrul IV) cu predare în limba română și rusă. Obiectivele cursului: formarea deprinderilor privind implementarea tehnologiilor celulare și metodelor avansate de inginerie genetică în agronomie; evaluarea și interpretarea corectă a posibilităților folosirii metodelor ingineriei celulare și ingineriei genetice în fitotehnie; orientarea studenților spre selectarea și utilizarea informației curente despre biotehnologii moderne folosite în agricultura. Volumul cursului conform planul de învățământ este: 20 ore de prelegeri și 20 de ore - lucrări de laborator și seminare.