Cursul "Biotehnologii agricole în fitotehnie" este destinat studenților de la specialitatea 0812.1 "Selecția și genetica culturilor agricole" (semestrul V).                                          Obiectivele cursului: formarea deprinderilor privind implementare a tehnologiilor și metodelor avansate de biotehnologii agricole în genetică și ameliorarea plantelor de cultură; evaluarea şi  interpretarea corectă a posibilităţilor folosirii metodelor  ingineriei celulare şi  ingineriei genetice  în agricultură; cunoașterea direcțiilor noi de ingineria celulară și genetică utilizată  în agricultură. Volumul cursului conform planul de învățământ este: 32 ore de prelegeri și 28 ore – lucrări de laborator și seminare.