Dreptul penal. Partea specială reprezintă o ramură a sistemului de drept.

Partea specială a dreptului penal constituie totalitatea normelor penale care determină atît semnele obiective şi subiective ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă, cît şi cercul în care sunt circumscrise faptele ce pot fi recunoscute infracţiuni – precum ţi stabilesc categoriile şi mărimile pedepselor aplicabile persoanelor care comit astfel de fapte.