Cursul "Biologie moleculară" este   destinat studenților de la specialitatea 0811.2"Selecția  și genetica culturilor agricole" (semestrul III). Volumul cursului conform planul de învățământ este: 30 ore de prelegeri și 30 ore - lucrări  practice și seminare.