Cursul " Biosecuritatea produselor vegetale" este   destinat studenților ciclului II, din domeniul de studii superioare de masterat – 61. Ştiinţe agricole. Specializarea “Siguranţa alimentelor de origine vegetală”  (semestrul I). Volumul cursului conform planul de învățământ este: 22 ore de prelegeri și 13 ore - lucrări  practice și seminare.