Cursul este destinat studenţilor de la specialitatea 0811.2 – Selecţia şi genetica culturilor agricole. Volumul  cursului  conform  planul de învățămînt este:  44 ore de  prelegeri  și  46 ore -  lucrări de laborator și seminare.