Cursul " Biochimie vegetală în genetică și ameliorare" este destinat studenților de la specialitatea 0811.2 "Selecția și genetica culturilor agricole" (semestrul IV). Obiectivele cursului: formarea deprinderilor privind implementarea tehnologiilor și metodelor avansate de biochimie în genetică și ameliorare  a culturilor agricole; evaluarea şi interpretarea corectă a posibilităţilor folosirii metodelor noi de apreciere rapidă și exactă a calității produselor vegetale; cunoașterea direcțiilor noi de înbunătățirea materialului ameliorative.  Volumul cursului conform planul de învățământ este: 16 ore de prelegeri și 14 de ore - lucrări de laborator și seminare.