Cursul " Organisme modificate genetic și biosecuritate " este   destinat studenților ciclului I, de la specialitatea 0811.2 "Selecția și genetica culturilor agricole" (semestrul VIII). Volumul cursului conform planul de învățământ este: 16 ore de prelegeri și 14 ore - lucrări  practice și seminare.