Cursul "Genetica"  este destinat studenților facultății de Horticultură,  specialitățile: 612.1 - Protecția Plantelor;  615.1 – Horticultură;  616.1 – Silvicultură şi grădini publice;  617.1 –Viticultură şi vinificaţie. Obiectivele cursului:  înţelegerea   importanţei şi a stării actuale referitor la legile fundamentale şi bazele moleculare ale eredităţii şi variabilităţii organismelor.Dezvoltarea  abilităţii studenţilor de a analiza problemele geneticii într-o manieră simplă şi logică şi de a rezolva prin aplicarea principiilor de bază a geneticii.Cursul  se predă în anul II, semestrul I. Volumul  cursului  conform  planul de învățămînt este:  30 ore de  prelegeri  și  30 ore -  lucrări de laborator.