Disciplina Protecţia juridico-penală a patrimoniului” – disciplină de studiu pentru anul 1 masterat cu scopul de a-i informa cu conceptele de bază privind patrimoniu, a elementelor lui, a noţiunilor legale şi doctrinare privind patrimoniu ca obiect juridic generic, precum şi tipurile de infracţiuni contra patrimoniului; de a cunoaşte noţiunile fundamentale privind infracţiunile contra patrimoniului săvîrşite prin sustragere avînd ca scop de cupiditate, dar care nu sunt săvîrşite prin sustragere, comise în scop de cupiditate, avîn o natură mixtă, săvîrşite prin distrugerea sau tulburarea de posesie, fără scop de cupiditate. De a le dezvolta  abilitatea de a utiliza informaţia curentă vizând: corelaţia dintre obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor contra patrimoniului, clasificarea categoriilor de infracţiuni contra patrimoniului precum şi calificarea corectă a acestora; determinarea criteriilor de delimitare dintre infracţiunile contra patrimoniului şi sfera extra penală, a sancţiunilor prevăzute pentru infracţiunile contra patrimoniului.