Disciplina „Abordări practice ale dreptului  succesoral ”- disciplină de studiu studiu pentru anul 1 masterat cu scopul de a-i informa cu conceptele de bază privind dreptul succesoral, în special: conceptul şi semnificaţia juridică a diferitor categorii de testamente; corelaţia dintre regimul juridic şi teoria generală; transmiterea dreptului de proprietate prin succesiune; regimul juridic specific dreptului succesoral; termenele de prescripţie în succesiune, ce formează mecanismul juridic de protecţie a drepturilor subiective absolute şi înlăturare a consecinţelor negative patrimoniale şi nepatrimoniale ale faptei ilicite; normele ce reglementează transmisiunea patrimoniului pentru cauză de moarte. Înţelegerea importanţei dreptului succesoral în sistemul judiciar, precum şi  aplicarea cunoştinţelor acumulate în activitatea profesională, în special cunoştinţe şi deprinderi de-a soluţiona o acţiune sau o speţă din domeniul dreptului procesual civil.