Cursul "Biotehnologii în viticultură" este destinat studenților de la specialitatea 0811.4 - "Viticultură și vinificație"(semestrul III) cu predare în limba română. Obiectivele cursului: formarea deprinderilor privind implementarea tehnologiilor celulare și metodelor avansate de inginerie genetică în viticultura; evaluarea și interpretarea corectă a posibilităților folosirii metodelor ingineriei celulare și ingineriei genetice în viticultura; orientarea studenților spre selectasrea și utilizarea informației curente despre biotehnologii moderne utilizate în viticultura. Cursul se predă în anul II, semestrul III. Volumul cursului conform planul de învățământ este: 32 ore de prelegeri și 28 de ore - lucrări de laborator  și seminare.