Disciplina  “Drept penal. Partea specială II” este predestinată studenţilor ciclului I, anul 3 de studiu al facultăţii de cadastru şi drept. Conţinuturile unităţii de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea noţiunilor legale şi doctrinare, normelor juridice penale ce formează disciplina Drept penal (partea specială), dezvoltarea deprinderilor de a generaliza şi compara diferite instituţii de drept penal, de a califica infracţiuni, de a crea diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate, de a elabora planuri de acţiune ce pot fi raportate la situaţii concrete din practica judiciară, de a propune noi opinii, concepţii benefice pentru ameliorarea conţinutului normelor sau instituţiilor de drept penal) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională – jurisprudenţă.