Disciplina  “Criminologia” este predestinată studenţilor ciclului I, anul 4 de studiu al facultăţii de cadastru şi drept.     Conţinuturile unităţii de curs  contribuie la realizarea unui caracter formativ (înţelegerea faptelor criminologice , însuşirea metodelor de stabilire a factorilor criminogeni, de distingere a tipurilor de infractori, stabilirea categoriilor de victime, dezvoltarea deprinderilor de a identifica indicatorii cantitativi şi calitativi ai criminalităţii, de a aplica procedurile cercetării criminologice în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii în ansamblu) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională –  jurisprudenţă.