Cursul "Biologie vegetală" este destinat studenților facultății de Medicina Veterinară și Știința Animalelor, specialitate 619.1 - "Siguranța produselor agroalimentare". 

   Obiectul cursului: cunoașterea diversificării problemelor Biologiei vegetale în scopul pregătirii specialiștilor orientați spre selectarea și utilizarea informației curente despre materialul vegetal folosit pentru obținerea produselor agroalimentare. 

   Cursul se predă în anul I, semestrul I. Volumul cursului conform planului de învățământ este: 22 ore de prelegeri și 24 ore - lucrări practice și seminare.