Disciplina ”Fiziologia animalelor cu performante productive superioare”, este destinat  studentilor specialitatii Zootehnie, anul I

Disciplina ”Fiziologia animalelor cu performante productive superioare”, este destinat masteranzilor specializării Managmentul creșterii animalelor și apicultura

Biologia animala  este destinat studentilor specialitatii Siguranta produselor agroalimentare, anului I, grupa IV, facultatea Zootehnie si Biotehnologii

Biotehnologia  conservării şi folosirii raţionale a materialului biologic  este destinat studentilor specialitatii Biotehnologii agricole, anului II, grupa III, facultatea Zootehnie si Biotehnologii

Disciplina Biotehnologia proceselor de reproducere este destinata studentilor specialitatii Biotehnologii agricole, anului II, grupa III, facultatea Zootehnie şi Biotehnologii.

Disciplina Biotehnologii de reciclare a deseurilor este destinata studentilor specialitatii Biotehnologii agricole, anului IV, grupa III, facultatea Zootehnie si Biotehnologii.

Disciplina Reproductia animalelor este destinata studentilor specialitatii Zootehnie, anul II, grupa I, facultatea Zootehnie si Biotehnologii.

Disciplina Zoologia este destinată studentilor specialitatii Biotehnologii agricole, anului I, grupa III, facultatea Zootehnie si Biotehnologii.