- Studiul speciilor de interes vânătoresc, a rolului ecologic, economic şi social al vânatului;

- Studiul morfologiei şi anatomiei vânatului, a principiilor de identificare a speciilor de vânat după caractere morfo-fiziologice;

- Însuşirea şi cunoaşterea factorilor ecologici care influenţează dezvoltarea vânatului;

- Cunoaşterea etologiei speciilor de vânat;

- Însuşirea şi cunoaşterea sistematicii şi a principiilor de clasificare a regnului animal;

- Cunoaşterea biologiei principalelor specii de vânat;

- Cunoaşterea elementelor de cultură cinegetică, a factorilor de cultură cinegetică care favorizează dezvoltarea vânatului;

- Abilitatea aplicării cunoştinţelor acumulate în vederea asigurării unei gospodăriri durabile a fondului cinegetic.