Economia socială este o abordare a economiei din perspectiva finalităţii sale sociale, iar scopul acesteia este să asigure o existenţă demnă, onorabilă, pentru om, a cărui existenţă trebuie permanent să se situeze la standardele de normalitate.

Obiectul de studiu al disciplinei Economie şi politici sociale este tocmai studiul normalităţii şi a modului cum se asigură aceasta, cum se asumă progresele economiei pentru toţi membrii societăţii apţi de muncă şi încadraţi ca atare, neîncadraţi, tineri sau vârstnici, bolnavi sau sănătoşi.

Omul este o fiinţă socială în toate momentele existenţei sale, atât în timpul muncii cât şi în afara acestuia şi starea de normalitate trebuie să-l însoţească permanent. De aceea economia a inclus treptat activităţi specifice menite să satisfacă exigenţele stării de normalitate ale oamenilor ca fiinţe care au o mulţime de probleme. Aceste activităţi specifice fac parte din economie şi se interferează cu toate componentele sale. Economia socială studiază tocmai aceste activităţi specifice şi modul cum se realizează ele în contextul general al economiei, iar politicile sociale reprezintă obiective, ţinte ce trebuie realizate în domeniu în condiţiile gestionării corespunzătoare a resurselor disponibile. Politicile sociale reflectă modul în care instituţiile abilitate acţionează, prin programe şi proiecte sociale, pentru a îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei şi în special a unor categorii defavorizate ale societăţii.

Uniunea Europeană reprezintă la ora actuală modelul cel mai desăvârşit de integrare regională. Este cert faptul, că construcţia europeană rămâne un subiect de dezbateri permanente, deoarece chiar în ciuda faptului că îi sunt reproşate un şir de critici, acest proces a avansat până la etapa superioară de integrare, fapt ce îi imprimă un caracter unic cu influenţă determinantă în lume.

Procesul de construcţie europeană este prin natura sa foarte complex şi multilateral, reprezentând un domeniu vast şi fertil pentru realizarea studiilor şi cercetărilor plurdisciplinare. Dar, vom constata, în acelaşi timp, că în context actual, integrarea europeană capătă un  şir de valenţe aplicative suplimentare, constituind astfel un câmp propice pentru alte experimentări novatoare prin utilizarea diverselor modalităţi de cercetare. De aceea, putem afirma, că importanţa problemelor ce ţin de manifestarea procesului de integrare europeană nu diminuează în timp, ci din contra, sporeşte tot mai mult.

Cursul de prelegeri la disciplina Integrarea economică europeană este destinat tuturor studenţilor specialităţilor şi constă în descrieri aplicative şi evoluative a proceselor de integrare de la origini până în prezent, inclusiv tratatele de bază. El conţine reflecţii importante asupra funcţionării mecanismului de integrare economică în cadrul Uniunii Europene, precum şi stabileşte principiile realizării procesului de integrare.

De asemeni sunt descrise şi analizate politicile ce susţin înfăptuirea procesului de integrare economică în cadrul UE.

Cursul respectiv este prevăzut pentru un volum de 60 de ore conform curriculum-ului.

Disciplina „Politica Agricolă a Uniunii Europene” reprezintă o aprofundare, continuare a disciplinei „Integrare economică europeană” şi se bazează pe cunoştinţele de la acest curs.

Temele cursului tratează politica agricolă și rurală a UE, care se adresează mai cu seamă provocărilor actuale ale UE, dar şi economiei altor zone şi ţǎri membre, teme care au un puternic impact asupra firmelor, a mediului de afaceri, a unor sectoare sau/şi ramuri (contextul global, politica în domeniul competitivității, a mediului, politica protecţie a consumatorului, politica fiscală, politica comercială externă). 

Производство продуктов питания является самым первым условием жизни людей всякого производства вообще. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хозяйство в любом обществе. Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений и аграрной политики.

Аграрная политика – это политика, направленная на динамичное  и эффективное развитие не только сельскохозяйственного производства и других отраслей агробизнеса, но и обеспечения на этой основе роста жизненного уровня населения и общественного процесса в стране.

Выделение аграрной политики как относительно самостоятельной области в общей экономической политике государства обусловлено особенностями сельскохозяйственного производства, спецификой регулирования аграрных отношений. В аграрной политике большое внимание должно уделяться достижению более высоких конечных результатов производственной деятельности как в сельском хозяйстве, так и во всем агробизнесе, обеспечению стабильных темпов роста производства, повышению его эффективности и социальному развитию деревни.