http://www.restart-eu.upb.ro/

Elaborarea și implementarea proiectelor este o disciplină practică și modernă solicitată de învăţământ pentru asigurarea activității și dezvoltării durabile a întreprinderilor din mediul antreprenorial, atât din cadrul sectorului privat cât și public.

Principalele obiective ale cursului sunt:

  1. Înţelegerea fundamentelor teoretice şi metodologice ale elaborării, implementării și adminsitrării proiectelor. Cunoaşterea metodologiei şi aspectelor practice de bază ale disciplinei date.
  2. Abilitatea de a utiliza informaţia curentă vizând: principalele noţiuni, principii, metode şi metodologii, tehnici şi instrumente specifice în elaborarea şi administrarea proiectelor, aplicabile în condiţiile economiei de piaţă care trebuie cunoscute nu numai de un manager profesionist, dar şi de viitorii specialişti în domeniul economiei, atât pentru cei care activează în sectorul privat al economiei, cât și în sectorul public și non-guvernamental.

Cursul a fost reproiectat si modernizat in cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+ Programme 2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

The course has been redesigned and modernized be the project 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+ Programme 2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

 

Cursul ”Managementul investițiilor în sectorul agroalimentar” a fost reproiectat si modernizat in cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

 

The course ”Investment management in agri-food sector”  has been redesigned and modernized  be the project  585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.


Cursul ”Managementul producției și promovării produselor agroalimentare” a fost reproiectat si modernizat in cadrul proiectului 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" finanțat  Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

 

The course ”Management of production and promotion of agri-food products”  has been redesigned and modernized  be the project   585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA", co-financed by Erasmus+  Programme  2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro/.

Cursul Managementul strategic în sectorul agroalimentar a fost reproiectat si modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP ”Reinforce entreprenorial and dijital skills of students and teatchers to enhance the modernization of gher education in MOLDOVA”,  finanțat Erasmus+ Programme 2014-2020  http://www.restart-eu.upb.ro/ 

The course Strategic management in agri-food sector has been redesighed and modernized be the project 585353-EPP-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entreprenorial and dijital skills of students and teatchers to enhance the modernization of gher education in MOLDOVA" ,  co-financed by Erasmus+ Programme 2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro//.

Cursul Marketing stategic agroalimentar a fost reproiectat și modernizat în cadrul proiectului 585353-EPP-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP ”Reinforce entreprenorial and dijital skills of students and teatchers to enhance the modernization of gher education in MOLDOVA”,  finanțat Erasmus+ Programme 2014-2020  http://www.restart-eu.upb.ro/ 

The course Strategic marketing in agri-food sector has been redesighed and modernized be the project 585353-EPP-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Reinforce entreprenorial and dijital skills of students and teatchers to enhance the modernization of gher education in MOLDOVA" ,  co-financed by Erasmus+ Programme 2014-2020 http://www.restart-eu.upb.ro//.