Cursul este destinat studenţilor, ciclului II, specializarea Siguranţa alimentelor de origine animală

Cursul este destinat studenţilor ciclului II, specializarea Agroecologie

Cursul este destinat studenţilor ciclului II specializarea - Agroecologie

Cursul este destinat studenţilor, ciclul II specializarea Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

Cursul este destinat studenţilor, ciclul II specializarea Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

cursul este destinat studenţilor specialitatea 0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

Cursul este destinat pentru studentii specialitatii 614.1 - Zootehnie

Cursul este destinat  pentru studenti specialitatii 618.1 - Biotehnologii agricole

Cursul este destinat pentru studentii specialitatii 618.1 - Biotehnologii agricole