Cursul este destinat studenţilor facultăţii "Ingineria agrară şi transport auto", specialităţilor 527.1 - ingineria şi tehnologia transportului auto şi 528.1 - mecanizarea agriculturii.

Cursul include lecţii cu privire la studiul de modelarea tridimensională.

În lecții sînt luate în consideraţie tehnicile de bază de modelare tridimensională a pieselor şi unităţior de ansamblu în KOMPAS-3D, precum și crearea desenelor de ansamblu şi de execuţie.

Курс предназначен  студентам факультета "Аграрная инженерия и автотранспорт",  специальностей: 527.1 - инженерия и технология автотранспорта, 528.1 - механизация сельского хозяйства,

Курс содержит уроки по изучению трехмерного компьютерного моделирования.

В уроках рассматриваются основные приемы трехмерного моделирования деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D, а также создание сборочных и рабочих чертежей.

Курс содержит краткий комментарий к основному нормативному документу - Правилам дорожного движения, касательно обучения водителей транспортных средств, а также организации и систематизации дорожного движения.