Cursul este consacrat teoriei circuitelor electrice, legelor si teoremelor de baza ale electrotehnicii si modul de rezolvare a lor. 

     Cursul dar este consacrat calcului regimurilor de funcționare a circuitelor electrice atît în regim simetric cît și nesimetric, analizei particularităților circuitelor electrice ce funcționează în regim permanent nesinusoidal, analizaei proceselor stabile și celor tranzitorii   de funcționare al circuitelor electrice și magnetice liniare  și neliniareși a circuitelor electrice cu parametrii variabili în timp.,